Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Cesta je v havarijnom stave, občania sa domáhajú nápravy

          

Na našu redakciu sa obrátili občania, ktorí už roky upozorňujú na stále sa zhoršujúci stav vozovky a žiadajú o urgentné riešenie extrémne rozbitej cesty, ktorá je v havarijnom stave. 
Pán Róbert Domik upozorňuje a dáva do povedomia veľmi zlý až katastrofálny stav cesty, ktorá sa nachádza v mestskej časti Rožňava - Huta (smerom k Zariadeniu seniorov Juraja Schoppera), ktorý vyžaduje položenie komplet nového asfaltového koberca.
"Upozorňujem Vás na tento závažný problém a žiadam kompetentných o promtné riešenie nakoľko, za viac ako 10 rokov presnejšie od roku 2010, kedy sa Zariadenie pre seniorov zriadilo, neboli schopní tento problém vyriešiť. A dávam do pozornosti nový asfaltový koberec na Betliarskej ulici, ktorý ani neviem z akého dôvodu bol položený  nakoľko cesta bola bez výtlkov a dobrom stave. Cesta k Zariadeniu seniorov Rožňava - Huta je v takom stave, že už ani sanitky a taxíky nie sú ochotné po tejto komunikácii premávať. Ak by cesta bola opravená aj EUROBUS by zvážil spoj k danému Zariadeniu seniorov, ktorý by mal byť v 21. storočí samozrejmosťou. " Za klientov, zamestnancov a rodinných príslušníkov Róbert Domik.

Informovali sme sa teda a opýtali v akom štádiu je riešenie tejto problematiky, či a kedy sa bude realizovať oprava vozovky. Pán primátor Michal Domik uviedol, že sa robí všetko preto, aby cesta bola opravená ešte tento rok. 
Pevne veríme teda, že sa občania po niekoľkých rokoch dočkajú onedlho opravenej cesty.

         

FOTO: DOMIK Róbert

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...