Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave zaznamenalo nárast krádeží a podvodov

 

Vážení občania, 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave zaznamenalo v uplynulom období nárast krádeží a podvodov páchaných na senioroch, preto sa obracia na širokú verejnosť s výzvou na zvýšenú obozretnosť a opatrnosť pri telefonickom, alebo osobnom kontakte s neznámymi osobami.

Tieto osoby oslovujú seniorov pod vymyslenými legendami (zámienkami) za účelom, aby od nich podvodne vylákali peniaze, alebo ich okradli o ich celoživotné úspory. 

K najznámejším legendám patrí, že páchatelia vystupujú ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne.

Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice pod zámienkou, že ich príbuzní mali vážnu dopravnú nehodu a následne si pýtajú peniaze na operáciu.

Vyskytli sa prípady, keď sa páchateľ predstaví ako príslušník polície a tiež žiada finančné prostriedky od starších osôb. Policajný zbor však NIKDY takým spôsobom s občanmi nekomunikuje!  

Neverte ani príbehu, že Váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, zranil osobu, nemôže komunikovať, lebo leží v nemocnici a súrne potrebuje peniaze.

Podvodníci Vám môžu zavolať v neskorých nočných hodinách, alebo viackrát za sebou a žiadať, aby ste peniaze odovzdali neznámej osobe priamo pred Vaším bydliskom, alebo peniaze zaslali do zahraničia. Podvodníci Vás vždy dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, nikomu o tejto veci nerozprávali a nikdy neprezradili nikomu pravý dôvod, pre ktorý zasielate peniaze.

OR PZ v Rožňave

Ďalšie informácie nájdete na priloženom plagáte, venujte im prosím pozornosť.

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...