Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Vážení spoluobčania....

Mudr. Attila Anna

MUDr. Attila Anna, nezávislý kandidát na poslanca do VÚC KE

...

Uchádzať sa o Vašu podporu ako nezávislý kandidát za poslanca VÚC, bolo mojim postupným ale prirodzeným a úplne slobodným rozhodnutím.

Ľudia, ktorý ma bližšie poznajú vedia, že sa dlhodobo angažujem vo viacerých oblastiach spoločenského života. V prvom rade som lekár špecialista gynekológ-pôrodník, ktorý hlavne lieči a snaží sa pomáhať svojim pacientom. Som členom viacerých odborných organizácií v oblasti zdravotníctva, mám skúsenosti z komunálnej politiky ako poslanec obecného zastupiteľstva ale angažujem sa aj v oblasti kultúry, športu či poľovníctva.

Mám 41 rokov, žijeme s mojou manželkou v šťastnej rodine a spolu vychovávame 3 deti, 14 ročného chlapca a dve dievčatá vo veku 8 a 10 rokov. Snažíme sa žiť a vychovávať svoje deti v duchu kresťanských hodnôt.

Rodinu považujem za úplný základ zdravej spoločnosti

Vyrastal som v našom regióne, žijem tu a viem, čo ľudí najviac trápí, čo by chceli zmeniť.

Viem presne pomenovať problémy aj nedostatky nášho regiónu. Mnohé riešenia sú práve v kompetencii VÚC ale bojovať za potreby regiónu a hlavne ich realizovať dokážu len silný kandidáti.

V prípade môjho zvolenia za poslanca VÚC budem veľmi otvorený k požiadavkám aj potrebám regionálnych samospráv, miestných organizácií a podľa možností budem nápomocný podnikateľom aj všetkým bežným občanom.

Náš región potrebuje silného zástupcu v oblasti zdravotníctva, kedže VÚC rozhoduje o zabezpečení zdravotnej starostlivosti v regióne. Starší lekári postupne končia svoju prax, nemá ich často kto nahradiť a nie je jedno, ktoré špecializácie zostanú v regióne ,,nikto, hlavne chorí nechcú cestovať za lekárom ďaleko,,.V oblasti zdravotníctva je potrebné riešiť elektronizáciu, budovanie integrovaných centier zdravotnej starostlivosti, ktoré náš región ako ,,bohužiaľ " jeden z najmenej rozvinutých regiónov Slovenska môže plne využiť.

Chcem podporovať sociálne služby pre seniorov, podporovať rozšírenie kapacít domovov dôchodcov, veď nie každý senior má možnosť prežiť starobu v kruhu svojej rodiny. Nezabúdajme v našom regióne ani na podporu sociálnych zariadení pre zdravotne postihnutých, poznám ich klientov osobne, ako mojich pacientov a viem, že dokážu aj v oblasti kultúry prispieť do našej spoločnosti.

Je potreba riešiť problémy stredného školstva, hlavne v oblasti odborného vzdelávania v zmysle ,,remeslo do rúk,, ,veď nám v regióne chýbajú šikovní majstri.

Je potrebné podporovať projekty miestnych stredných škôl, pomáhať zabezpečiť praktickú výučbu študentov aj v spolupráci s inými regiónmi.

Je treba využiť nekonečné možnosti nášho regiónu v oblasti cestovného ruchu. Za veľmi dôležité považujem hlavne dlhšie udržať turistov v regióne.Väčšina našich ubytovacích zariadení sa zameriava na krátkodobé pobyty ale dnes už turisti, hlavne zahraniční, vyžadujú vyššiu kvalitu.

Dôležitá je aj koordinácia služieb, dobrá reklama s kvalitnou propagáciou a máme pred sebou asi posledné roky na efektívne využitie EÚ fondov aj v tejto oblasti.

Základom rozvoja cestovného ruchu ale aj celého nášho regiónu sú kvalitné cesty. Chcem iniciovať, podnecovať a podporovaťvšetky aktivity k budovaniu cyklotrás, tu vidím veľkú potrebu spolupráce aj miestnych regionálnych samospráv.

Kultúrnych akcií nám v regióne pribúda, čo je chválihodné, je však potrebné ich finančne podporovať a ako človek maďarskej národnosti dávam osobnú záruku pre pdporu kultúry aj národnostých menšín.

Kandidovať za poslanca VÚC je veľká zodpovednosť ale zvoliť si tých správnych zástupcov je zodpovednosť nás všetkých.

Nájdite si čas na voľby do VÚC 4. novembra a voľte so srdcom.

 

Som pripravený pre náš región! 

 Attila Anna

...

Mudr. Attila Anna

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...