Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Vážení obyvatelia nášho okresu Rožňava

Peter Bollo

...

Vážení obyvatelia nášho okresu Rožňava ,

Dovoľte mi, aby som sa Vám v krátkosti predstavil. Volám sa Peter Bollo, mám 44 rokov, som ženatý a som otcom dvoch detí. V minulosti som dlhé roky pôsobil ako živnostník a v súčasnosti pôsobím už druhé volebné obdobie ako starosta obce Krásnohorské Podhradie. Vyplývajúc z tejto funkcie som sa za tie roky naučil načúvať ľuďom, čo ich bolí, čo ich trápi, samozrejme zdieľam ich problémy a v neposlednom rade spoločne hľadáme progresívne riešenia. Svoju prácu beriem ako poslanie pomáhať občanom, obci, či regiónu.

Za sedem rokov môjho pôsobenia ako starostu sa nám podarilo preinvestovať viac ako 2,5 miliónov eur, čo na takú obec nie je málo. Čo sa týka sociálnej či kultúrnej stránky života v obci, tiež sa nemusíme hanbiť. Snažíme sa v plnom rozsahu proste pomáhať každému jednotlivcovi, či skupine.  Podporujeme v obci šport, kultúru a voľnočasové aktivity pre každú vekovú kategóriu.

Všetky tieto nadobudnuté skúsenosti by som chcel zúročiť aj na úrovni kraja. Mnohí z nás nevedia, že prečo sú tieto voľby do VÚC dôležité a bohužiaľ z toho vyplýva aj nízka volebná účasť. Pri tom denne prichádzame do styku s pôsobnosťou kraja. Veď len keď ráno nastúpime na autobus, ktorý nás odvedie do práce, či do školy. Práve kraj rozhoduje a spolufinancuje medzimestskú dopravu.  Do pôsobnosti KSK patrí však aj stredné školstvo, zdravotnícke zariadenia, nemocnice, cesty II. a III. triedy, 568 mostov, múzeá, rôzne kultúrne, športové stánky a mnoho iných kompetencií.

Záverom Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som Vás pozval 4. novembra 2017 k volebným urnám, kde môžete rozhodnúť o možnosti mať lepší a kvalitnejší život v našom krásnom regióne. 

S úctou                                        

Peter Bollo       č. 12   

...

Peter Bollo

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...