Vážení voliči ...

Ing. Robert Hanuštiak

Ing. Róbert Hanuštiak, nezávislý kandidát na poslanca do VÚC KE

Vážení voliči,

ako nezávislý kandidát na poslanca VÚC sa uchádzam o Vašu podporu, aby ste aj prostredníctvom môjho mandátu mohli zrealizovať to, čo pomôže nášmu mestu, okresu a kraju. Nie som nikomu zaviazaný, nemusím plniť žiadne stranícke pokyny a sľuby, no to neznamená, že dobré návrhy nepodporím. Je veľmi ľahké niečo vopred sľubovať, no bolo by to z mojej strany veľmi nezodpovedné a hlavne neúprimné. Veď už klasik hovoril, že nikto Vám nemôže toľko dať, čo Vám ja môžem sľúbiť. Ja som však realista a som si vedomý toho, že politika, aj táto komunálna, je o kompromisoch a nie o tvrdohlavom presadzovaní nereálnych predvolebných sľubov. Držím sa však hesla: “Kto chce, hľadá spôsob a kto nie, hľadá dôvod.“ V duchu tohto hesla som pripravený pomáhať ľuďom v našom regióne ako nezávislý poslanec VÚC. Nie je vylúčené, že toto volebné obdobie bude pre vyššie územné celky už posledným a preto nedopusťme, aby sa kompetencie a majetok VÚC delil podľa straníckych pokynov bez ohľadu na reálne potreby nášho regiónu.

Príďte 4. novembra k volebným urnám a voľte podľa najlepšieho vedomia a svedomia.

Ing. Robert Hanuštiak

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...