Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Vážení voliči ...

Ing. Robert Hanuštiak

Ing. Róbert Hanuštiak, nezávislý kandidát na poslanca do VÚC KE

Vážení voliči,

ako nezávislý kandidát na poslanca VÚC sa uchádzam o Vašu podporu, aby ste aj prostredníctvom môjho mandátu mohli zrealizovať to, čo pomôže nášmu mestu, okresu a kraju. Nie som nikomu zaviazaný, nemusím plniť žiadne stranícke pokyny a sľuby, no to neznamená, že dobré návrhy nepodporím. Je veľmi ľahké niečo vopred sľubovať, no bolo by to z mojej strany veľmi nezodpovedné a hlavne neúprimné. Veď už klasik hovoril, že nikto Vám nemôže toľko dať, čo Vám ja môžem sľúbiť. Ja som však realista a som si vedomý toho, že politika, aj táto komunálna, je o kompromisoch a nie o tvrdohlavom presadzovaní nereálnych predvolebných sľubov. Držím sa však hesla: “Kto chce, hľadá spôsob a kto nie, hľadá dôvod.“ V duchu tohto hesla som pripravený pomáhať ľuďom v našom regióne ako nezávislý poslanec VÚC. Nie je vylúčené, že toto volebné obdobie bude pre vyššie územné celky už posledným a preto nedopusťme, aby sa kompetencie a majetok VÚC delil podľa straníckych pokynov bez ohľadu na reálne potreby nášho regiónu.

Príďte 4. novembra k volebným urnám a voľte podľa najlepšieho vedomia a svedomia.

Ing. Robert Hanuštiak

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...