Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Za Vašu účasť a hlasy vopred ďakujem ...

Mgr. Erika Ocelníková, MSc.

Mgr. Erika Ocelníková, MSc., kandidát na poslanca do VÚC KE

...

Uchádzam sa o Vašu priazeň a dôveru ako kandidát na poslanca vo voľbách VÚC KSK za okres Rožňava vo volebnom obvode č.8 na kandidátnej listine koalície OĽANO, SaS, KDH, NOVA.

Vzdelanie

Po ukončení stredoškolského vzdelania na Gymnáziu v Dobšinej som začala v roku 2009 vysokoškolské štúdium na Katedre sociálnej práce na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Magisterské štúdium som ukončila v roku 2014 v štúdijnom programe sociálna práca, v ktorom som absolvovala zameranie na manažment sociálnej práce v sociálnych službách. V roku 2014 som získala na Inštitúte ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  v Bratislave osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Mediátor.

Profesionálne pôsobenie

Od roku 2014 pôsobím ako samostatne zárobkovo činná osoba v obchodnom zastúpení.  V rokoch 2014-2015 som zastupovala obchodnú spoločnosť Ryba Žilina spol. s.r.o., člen skupiny PRETO, ktorá je distribútorom potravinového tovaru, v HORECA/Gastro segmente v územnej oblasti RV, RS, RA, LC, PT. Od roku 2016 zastupujem obchodnú spoločnosť Bidfood Slovakia patriacu k medzinárodnej potravinárskej skupine Bidcorp v územnej oblasti okresov RS,RV,RA v skupine zákazníkov Retail. Spoločnosť Bidfood Slovakia je distribútorom mrazených, chladených a čerstvých potravín i nepotravinárskeho tovaru.        Od roku 2015 som zapísaná na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky do registra mediátorov pod evidenčným číslom 1085. Mediačnú činnosť vykonávam ako vedľajšiu pracovnú činnosť. Súčasťou mojich obchodných aktivít je aj oblasť reklamných služieb a médií.

Priority

Narodila som sa a vyrastala v Rožňave, moje obchodné aktivity mi umožňujú poznať problematiku a potreby celého regiónu, a preto by som moje priority zhrnula do niekoľkých bodov:

-          Zefektívnenie spolupráce kraja s obcami a mestami okresu

-          Skvalitňovanie služieb v oblasti školstva, zdravotníctva a sociálnych služieb

-          Rozvoj regionálneho a cestovného ruchu

-          Kultúrny a športový rozvoj

-          Budovanie a opravy cestných komunikácií v pôsobností kraja

 

Voľby do VÚC sa budú konať 4. novembra 2017.

ĎAKUJEM za Váš hlas.

...

Mgr. Erika Ocelníková, MSc.

Mgr. Erika Ocelníková, MSc.

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...