Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava konaných dňa 29.10.2022

Mestská volebná komisia v Rožňave

V ý s l e d k y

volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava konaných dňa 29.10.2022
 
Za primátora mesta Rožňava bol zvolený
 
Michal D O M I K    s počtom hlasov 3 404
 
Za poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave boli zvolení :
 


Mgr. Dionýz Kemény
predseda MVK
Zdroj: Mesto Rožňava
Foto:VoľbySR

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...