AUTO MOTO BAZAR Miesto pre Vašu reklamu PIZZA Rožňava

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva KSK a predsedu KSK

Za predsedu Košického samosprávneho kraja bol zvolený

 Ing. Rastislav Trnka, Kresťanskodemokratické hnutie, SZÖVETSÉG - Magyarok. 

Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny, STAROSTOVIA 

A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, ŠANCA, Demokratická strana

s počtom platných hlasov 110362 (51,31%)

Do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja boli zvolení:

1. Iveta Adamčíková, nezávislý kandidát

2. Adnan Akram, SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska

3. Mgr. Jozef Andrejčák, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

4. Mgr. Imrich Bakši, Kresťanskodemokratické hnutie

5. doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD., SMER - sociálna demokracia, SME RODINA

6. Ing. Pavol Bečarik, Slovenská národná strana

7. Beáta Beke, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA -Maďari. Národnosti. Regióny - 3 227 platných hlasov - 5,94%

8. Mgr. art Ľubica Blaškovičová, Občianska konzervatívna strana

9. JUDr. Ing. Slavomír Borovský, nezávislý kandidát

10. Pavol Burdiga, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny - 4 125 platných hlasov - 7,60%

11. PhDr. Marek Čižmár, nezávislý kandidát

12. PaedDr. Dávid Demečko, PhD., HLAS - sociálna demokracia

13. Michal Domik, nezávislý kandidát - 6 889 platných hlasov - 12,69%

14. Ing. Viktor Dulina, Kresťanskodemokratické hnutie

15. MVDr. Štefan Džurina, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení

16. Csaba Furik, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

17. Mgr. Adrianna Gergely Papp, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

18. MUDr. Dušan Goda, nezávislý kandidát

19. Mgr. Lucia Gurbaľová, Kresťanskodemokratické hnutie

20. MUDr. Marián Hojstrič, nezávislý kandidát

21. Mgr. Martin Hrunka, nezávislý kandidát

22. Mgr. Ing. Miloš Ihnát, nezávislý kandidát

23. Ján Juhász, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA -Maďari. Národnosti. Regióny

24. PaedDr. Jana Kallová, nezávislý kandidát

25. Mgr. Milan Kaplan, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení

26. Ing. Miloslav Klíma, nezávislý kandidát

27. Ing. Ján Kokarda, nezávislý kandidát

28. József Kopasz, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA -Maďari. Národnosti. Regióny

29. Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

30. MUDr. Štefan Kvak, SMER - sociálna demokracia, SME RODINA

31. Ing. Štefan Laský, nezávislý kandidát

32. Ing. Milan Lesňák, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA

33. Mgr. Ladislav Lörinc, nezávislý kandidát

34. Ing. Roman Matoušek, nezávislý kandidát

35. MUDr. Ján Mihalečko, nezávislý kandidát

36. MVDr. Ladislav Molnár, PhD., SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | 

ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

37. György Nagy, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA -Maďari. Národnosti. Regióny - 4 521 platných hlasov - 8,33%

38. JUDr. Peter Pandy, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

39. Ing. Karol Pataky, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

40. Ing. Igor Petrik, nezávislý kandidát

41. PaedDr. Peter Petrikán, PhD., nezávislý kandidát

42. Ing. Igor Petrovčik, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

43. Ing. Jaroslav Polaček, nezávislý kandidát

44. Michal Rečka, SMER - sociálna demokracia, SME RODINA

45. Ing. Iveta Rušinová, nezávislý kandidát

46. RNDr. Ladislav Ruttkay, Kresťanskodemokratické hnutie

47. Gejza Sačko, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA -Maďari. Národnosti. Regióny

48. PhDr. Róbert Schwarcz, nezávislý kandidát

49. Mgr. Martin Seman, nezávislý kandidát

50. Mgr. Zuzana Slivenská, nezávislý kandidát

51. RNDr. Martin Smrčo, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA

52. JUDr. Tímea Sotáková, HLAS - sociálna demokracia

53. Ing. Dušan Tomaško, MBA, nezávislý kandidát

54. MUDr. Jozef Valiska, SMER - sociálna demokracia, SME RODINA

55. PhDr. Ján Volný, PhD., SMER - sociálna demokracia, SME RODINA

56. Mgr. Marcel Vrchota, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení

57. Ing. Jozef Želinský, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny

Zdroj: KSK

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...