Miesto pre Vašu reklamu PIZZA MICIO

Už od nedele platí zákaz parkovania na chodníkoch

Od 1. októbra 2023 vstúpila do účinnosti novela zákona č.8/2009 o cestnej premávke, ktorá prináša celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch s výnimkou osobitne vyznačených miest.

Za porušenie tohto zákazu je možné vodičovi uložiť v blokovom konaní na mieste do 50 eur a v správnom konaní do 100 eur.

Motorové vozidlá polícia odporúča preparkovať z chodníkov na miesta, kde je zastavenie a státie povolené, v opačnom prípade za nerešpektovanie zákona za nedovolené státie na chodníku môže byť vodič riešený aj formou objektívnej zodpovednosti.

V takomto prípade hrozí, že pokuta bude zaslaná držiteľovi vozidla poštou vo výške 52 eur, ak ju uhradí do 15 dní a 78 eur v prípade, ak bude uhradená po 15 dňoch.

Zdroj: Polícia SR - Košický kraj

BRITAKOV umelecké kováčstvo

Karpenko

MUDr. Igor Olšavský

Voľby do VÚC 2017

Miesto pre Vašu reklamu

Ďalšie reklamy aj TU

...

kalendár 2016

...

...